Studia I i II stopnia >> Kryminologia >> Program studiów od 01.10.2016 do 30.09.2019

Program studiów od 01.10.2016 do 30.09.2019

W roku akademickim 2018/2019 obowiązuje tylko na II roku studiów.

 

 

Studia stacjonarne

 

 

I semestr          
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwer­satorium punkty ECTS forma zaliczenia
Kryminologia stosowana cz.1 30     4 E
Wiktymologia 30     4 Zo
Resocjalizacja w społeczności lokalnej     30 4 Zo
Metodologia badań społecznych 30     5 E
Historia przestępczości i kontroli przestępczości      30 3 Zo
Zagadnienia procesu karnego 30     3 Zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie         E/Zo
Przedmioty fakultatywne     30 3  
Przedmioty fakultatywne B2+          
Seminarium magisterskie                         wraz z pracą magisterską     30 4 Z
        30  

 

 

II semestr          
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwer­satorium punkty ECTS forma zaliczenia
Kryminologia stosowana cz. 2 30     4 E
Etycznoprawne aspekty służby publicznej 30     3 E
Granice praw i wolności 30     4 Zo
Metody badań w kryminologii     30 3 Zo
Bezpieczeństwo w politykach UE 30     3 Zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 60     6 E/Zo
Przedmioty fakultatywne     30 3  
Przedmioty fakultatywne B2+          
Seminarium magisterskie                         wraz z pracą magisterską     30 4 Z
        30  

 

 

III semestr          
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwer­satorium punkty ECTS forma zaliczenia
Prawo karne wykonawcze 30     4 E
Zarządzanie ryzykiem w instytucjach publicznych     30 3 Zo
Socjologia prawa 30     3 Zo
Kryminologia ilościowa      30 3 Zo
Stratgie i polityka zapobiegania narkomanii 30     3 E
Przedmioty ogólnouniwersyteckie         E/Zo
Przedmioty fakultatywne     30+30 6  
Przedmioty fakultatywne B2+     30 4  
Seminarium magisterskie                         wraz z pracą magisterską     30 4 Z
        30  

 

 

IV semestr          
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwer­satorium punkty ECTS forma zaliczenia
           
Psychopatologia kryminalna 30     4 E
Strategie zapobiegania przestępczości     30 3 E
Przedmioty ogólnouniwersyteckie         E/Zo
Przedmioty fakultatywne     30 3  
Przedmioty fakultatywne B2+          
Seminarium magisterskie     30 4 Z
wraz z pracą magisterską       16  
        30  

 

 

 

Studia zaoczne

 

I semestr

 

 

Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwer­satorium punkty ECTS forma zaliczenia
Kryminologia stosowana cz.1 18     4 E
Wiktymologia 18     4 Zo
Resocjalizacja w społeczności lokalnej     18 4 Zo
Metodologia badań społecznych 15     5 E
Historia przestępczości i kontroli przestępczości      18 3 Zo
Zagadnienia procesu karnego 18     3 Zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie         E/Zo
Przedmioty fakultatywne     15 3 E/Zo
Przedmioty fakultatywne B2+          
Seminarium magisterskie                         wraz z pracą magisterską     20 4 Z
        30  

 

II semestr

 

 

Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwersatorium punkty ECTS forma zaliczenia
Kryminologia stosowana cz. 2 18     4 E
Etycznoprawne aspekty służby publicznej 18     3 E
Granice praw i wolności 18     4 Zo
Metody badań w kryminologii     18 3 Zo
Bezpieczeństwo w politykach UE 18     3 Zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie 30     6 E/Zo
Przedmioty fakultatywne      15 3 E/Zo
Przedmioty fakultatywne B2+          
Seminarium magisterskie                         wraz z pracą magisterską     20 4 Zo
        30  

 

III semestr

 

 

Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwer­satorium punkty ECTS forma zaliczenia
Prawo karne wykonawcze 18     4 E
Zarządzanie ryzykiem w instytucjach publicznych     18 3 Zo
Socjologia prawa     18 3 Zo
Kryminologia ilościowa     18 3 Zo
Stratgie i polityka zapobiegania narokmanii 18     3 Zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie         E/Zo
Przedmioty fakultatywne     15+15 6 E/Zo
Przedmioty fakultatywne B2+     15 4 E/Zo
Seminarium magisterskie                         wraz z pracą magisterską     20 4 Zo
        30  

 

IV semestr

 

 

Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwer­satorium punkty ECTS forma zaliczenia
Psychopatologia kryminalna 18     4 E
Strategie zapobiegania przestępczości     18 3 E
Przedmioty ogólnouniwersyteckie         E/Zo
Przedmioty fakultatywne     15 3 E/Zo
Przedmioty fakultatywne B2+          
Seminarium magisterskie     20 4 Zo
wraz z pracą magisterską       16  
        30