Studia I i II stopnia >> Kryminologia >> STARY Program studiów (do 30.09.2017)

STARY Program studiów (do 30.09.2017)

W roku akademickim 2016/2017 obowiązuje tylko na II roku studiów. 

Ramowy plan studiów

 

Plan studiów II stopnia na kierunku

KRYMINOLOGIA

Plan studiów stacjonarnych, niestacjonarnych wieczorowych

w wymiarze 990 godzin, 120 ECTS

Przedmiotami podstawowymi, które zapewniają efekty kształcenia na kierunku kryminologia, są przedmioty w pozycjach od 1 do 20 o łącznej wartości 98 ECTS.

Przedmioty oznaczone żółtym kolorem są przedmiotami do wyboru studenta: 44 ECTS

Ramowy plan studiów

Przedmioty podstawowe

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

 1.  

Kryminologia stosowana

60

8

 1.  

Etyka służb publicznych

30

3

 1.  

Socjologia prawa

30

3

 1.  

Metodologia badań społecznych

30

4

 1.  

Historia przestępczości i kontroli przestępczości 

30

3

 1.  

Zagadnienia procesu karnego

30

3

 1.  

Wiktymologia

30

3

 1.  

Strategie zapobiegania przestępczości

30

3

 1.  

Metody badań w kryminologii

30

3

 1.  

Bezpieczeństwo w politykach UE

30

3

 1.  

Wymiar sprawiedliwości karnej

30

4

 1.  

Zarządzanie ryzykiem w więzieniach

30

3

 1.  

Resocjalizacja w społeczności lokalnej

30

3

 1.  

Kryminologia ilościowa 

30

3

 1.  

Strategie przeciwdziałania narkomanii
 

30

3

 1.  

Psychopatologia kryminalna

30

4

 1.  

Granice praw i wolności człowieka

30

4

 1.  

Seminarium magisterskie

120

16

 1.  

Przedmioty fakultatywne

270

18

 1.  

Moduł przedmiotów prowadzonych w języku obcym B2+

30

4

 1.  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

60

6

 1.  

Praca magisterska

 

16

 

Łącznie:

990

120

 

Etapy studiów i wymagania etapowe

I etap: pierwszy rok studiów (semestr I i II). Wymagania etapowe: zaliczenie zajęć w wymiarze 570 godzin, uzyskanie 60 ECTS

II etap: drugi rok studiów (semestr III i IV). Wymagania etapowe: zaliczenie zajęć w wymiarze 420 godzin, uzyskanie 60 ECTS

Ukończenie studiów: zaliczenia I i II etapu studiów i uzyskanie łącznie 120 ECTS, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Szczegółowy plan studiów

Przedmioty zaznaczone żółtym kolorem są przedmiotami do wyboru dla studenta.

I semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer­satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Kryminologia stosowana cz.1

30

 

 

4

E

Etyka służb publicznych

30

 

 

3

Zo

Socjologia prawa

30

 

 

3

Zo

Metodologia badań społecznych

30

 

 

4

E

Historia przestępczości i kontroli przestępczości 

 

 

30

3

Zo

Zagadnienia procesu karnego

30

 

 

3

Zo

Przedmioty fakultatywne

 

 

90

6

E/Zo

Seminarium magisterskie

 

 

30

4

Z

Łączna liczba godzin: 300

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

 

 

II semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer­satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Kryminologia stosowana cz. 2

30

 

 

4

E

Wiktymologia

30

 

 

3

Zo

Strategie zapobiegania przestępczości

 

 

30

3

Zo

Metody badań w kryminologii

 

 

30

3

Zo

Bezpieczeństwo w politykach UE

30

 

 

3

Zo

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

30

 

 

3

Zo/E*

Przedmioty fakultatywne

 

 

120   lub

60 i 30 B2+

 

 

8**

Zo

 

Zo

Seminarium magisterskie

 

 

30

4

Z

*W zależności od formy zaliczenia wybranego przez studenta przedmiotu realizowanego w innej jednostce dydaktycznej UW.

 

Łączna liczba godzin: 270

Łączna liczba punktów ECTS: 30 (W przypadku wyboru B+ i dwóch przedmiotów po 2 ECTS: 31

                                                                                              ** przeniesienie 1 ECTS na III semestr studiów)

 

III semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer­satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Wymiar sprawiedliwości karnej

30

 

 

4

E

Zarządzanie ryzykiem w więzieniach

 

 

30

3

Zo

Resocjalizacja w społeczności lokalnej

 

 

30

3

Zo

Kryminologia ilościowa 

 

 

30

3

Zo

Strategie przeciwdziałania narkomanii
 

30

 

 

3

Zo

Przedmioty fakultatywne

 

30

60

7*

E/Zo

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

30

 

 

3

Zo/E

Seminarium magisterskie

 

 

30

4

Z

Łączna liczba godzin: 300

Łączna liczba punktów ECTS: 30

* W przypadku zaliczenia przedmiotu B2+ i dwóch przedmiotów po 2 ECTS, w III semestrze student wybiera trzy przedmioty fakultatywne i łącznej liczbie 6 ECTS.

 

 

 

 

 

 

 

IV semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer­satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Psychopatologia kryminalna

30

 

 

4

E

Granice praw i wolności człowieka

30

 

 

4

E

Przedmioty fakultatywne

 

 

30

2

 

Seminarium magisterskie

 

 

30

4

Z

Praca magisterska

 

 

 

16

 

Łączna liczba godzin: 120

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

 

Plan studiów II stopnia niestacjonarnych zaocznych

w wymiarze 602 godzin, 120 ECTS

Przedmiotami podstawowymi, które zapewniają efekty kształcenia na kierunku kryminologia, są przedmioty w pozycjach od 1 do 20 o łącznej wartości 98 ECTS.

Przedmioty oznaczone żółtym kolorem są przedmiotami do wyboru studenta: 42 ECTS

Ramowy plan studiów

Przedmioty podstawowe

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

1.  

Kryminologia stosowana

36

8

2.  

Etyka służb publicznych

18

3

3.  

Socjologia prawa

18

3

4.  

Metodologia badań społecznych

18

4

5.  

Historia przestępczości i kontroli przestępczości 

18

3

6.  

Zagadnienia procesu karnego

18

3

7.  

Wiktymologia

18

4

8.  

Strategie zapobiegania przestępczości

18

3

9.  

Metody badań w kryminologii

18

3

10.  

Bezpieczeństwo w politykach UE

18

3

11.  

Wymiar sprawiedliwości karnej

18

4

12.  

Zarządzanie ryzykiem w więzieniach

18

3

13.  

Resocjalizacja w społeczności lokalnej

18

4

14.  

Kryminologia ilościowa 

18

3

15.  

Problematyka uzależnień – programy przeciwdziałania

18

3

16.  

Psychopatologia kryminalna

18

4

17.  

Granice praw i wolności człowieka

18

4

18.  

Seminarium magisterskie

80

16

19.  

Przedmioty fakultatywne

120

16

20.  

Moduł przedmiotów prowadzonych w języku obcym B2+

15

4

21.  

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

30

6

22.  

Praca magisterska

 

16

 

Łącznie:

602

120

Etapy studiów i wymagania etapowe

I etap: pierwszy rok studiów (semestr I i II). Wymagania etapowe: zaliczenie zajęć w wymiarze 346 godzin, uzyskanie 60 ECTS

II etap: drugi rok studiów (semestr III i IV). Wymagania etapowe: zaliczenie zajęć w wymiarze 256 godzin, uzyskanie 60 ECTS

Ukończenie studiów: zaliczenia I i II etapu studiów i uzyskanie łącznie 120 ECTS, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Szczegółowy plan studiów

Przedmioty zaznaczone żółtym kolorem są przedmiotami do wyboru dla studenta.

 

Ramowy plan studiów:

I semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer­satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Kryminologia stosowana cz.1

18

 

 

4

E

Etyka służb publicznych

18

 

 

3

Zo

Socjologia prawa

18

 

 

3

Zo

Metodologia badań społecznych

18

 

 

4

E

Historia przestępczości i kontroli przestępczości 

 

 

18

3

Zo

Zagadnienia procesu karnego

18

 

 

3

Zo

Przedmioty fakultatywne

 

 

45

6

E/Zo

Seminarium magisterskie

 

 

20

4

Z

Łączna liczba godzin: 182

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

II semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer­satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Kryminologia stosowana cz. 2

18

 

 

4

E

Wiktymologia

18

 

 

4

E

Strategie zapobiegania przestępczości

 

 

18

3

Zo

Metody badań w kryminologii

 

 

18

3

Zo

Bezpieczeństwo w politykach UE

18

 

 

3

Zo

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

15

 

 

3

Zo/E*

Przedmioty fakultatywne

 

 

15 i 15 B2+

lub

45

6

lub

6

Zo

 

Zo

Seminarium magisterskie

 

 

20

4

Zo

 

*W zależności od formy zaliczenia wybranego przez studenta przedmiotu realizowanego w innej jednostce dydaktycznej UW.

 

Łączna liczba godzin: 182 lub 164 (w tym B2+)

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

 

 

III semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer­satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Wymiar sprawiedliwości karnej

18

 

 

4

E

Zarządzanie ryzykiem w więzieniach

 

 

18

3

Zo

Resocjalizacja w społeczności lokalnej

 

 

18

4

Zo

Kryminologia ilościowa

 

 

18

3

Zo

Strategie przeciwdziałania narkomanii
 

18

 

 

3

Zo

Przedmioty fakultatywne

 

 

15 i 15 B2+

lub

45*

6

 

6

Zo

 

Zo

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

15

 

 

3

Zo/E

Seminarium magisterskie

 

 

20

4

Zo

Łączna liczba godzin: 182 lub 164 (w tym B2+) *Jeżeli student wybrał w II semestrze B2+ i jeden przedmiot fakultatywny za 2ECTS, w semestrze III wybiera 3 przedmioty fakultatywne za 6ECTS łącznie.

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

IV semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer­satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Psychopatologia kryminalna

18

 

 

4

E

Granice praw i wolności człowieka

18

 

 

4

E

Przedmioty fakultatywne

 

 

15

2

Zo

Seminarium magisterskie

 

 

20

4

Zo

Praca magisterska

 

 

 

16

 

Łączna liczba godzin: 74

Łączna liczba punktów ECTS: 30