Studia I i II stopnia >> Praca socjalna >> Stacjonarne (program od X 2016)

Stacjonarne (program od X 2016)

Szczegółowy plan studiów (obowiązuje od 1X 2016 r.)

 

 

I semestr

 

Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwicz.

konw.

punkty ECTS

forma zal.

1

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych

60

30

30

 

5

E

2

Psychologiczne koncepcje człowieka

30

15

15

 

3

Zo

3

Wstęp do nauki o państwie i prawie

45

30

15

 

4

E

4

Promocja i profilaktyka zdrowia

15

 

 

15

2

Zo

5

Podstawowe prawa i wolności człowieka

30

 

 

 

3

E

6

Wprowadzenie do problematyki służb społecznych

30

30

 

 

4

E

7

Filozoficzne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej

30

15

15

 

2

E

8

Warsztat umiejętności interpersonalnych

15

 

 

 

1

Zo

9

BHP

4

 

 

 

0,5

 

10

Wychowanie fizyczne

30

 

 

 

0,5

Zo

11

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

30

 

 

 

3

Zo

12

Język obcy

60

 

60

 

2

Zo

 

Suma

379

 

 

 

30

 

 

 


 

II semestr

 

Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwicz.

konw.

punkty ECTS

forma zal.

1

Psychologia społeczna

30

15

15

 

3

E

2

Pedagogika społeczna

60

30

30

30

4

Zo

3

Problematyka niepełnosprawności

30

15

15

 

2

Zo

4

Polityka społeczna

30

15

15

 

2

Zo

5

Psychospołeczne podstawy pracy socjalnej

30

 

 

30

3

E

6

Ochrona własności intelekt.

4

 

 

 

0,5

Z

7

Technologia informacyjna

30

 

 

30

2

Zo

8

Wychowanie fizyczne

30

 

 

 

0,5

Zo

9

Moduł I

30

 

 

30

2

 

10

Język obcy

60

 

60

 

2

Zo

11

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

60

 

 

 

6

Zo

12

Praktyki zawodowe

90

 

 

 

3

Z

 

Suma

484

     

30

 

 

 


III semestr

 

Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwicz.

konw.

punkty ECTS

forma zal.

1

Statystyka

30

15

15

 

3

Zo

2

Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii

45

30

15

 

3

E

3

Teoria i metody pracy socjalnej

45

15

30

 

4

E

4

Nauka o społeczności lokalnej

30

 

 

30

3

Zo

5

Praca socjalna – umiejętności i procesy - warsztaty

60

 

 

60

5

E

6

Wychowanie fizyczne

30

 

 

 

0,5

Zo

7

Moduł II

30

 

 

30

3

Zo

8

Przedmioty fakultatywne

60

 

 

60

6

Zo

9

Język obcy

60

 

 

60

2

 

 

Suma

 390

     

 29,5

 

 

 


 

IV semestr

 

Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwicz.

konw.

punkty ECTS

forma zal.

1

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

60

30

30

 

4

E

2

Metody badań społecznych

60

30

30

 

5

E

3

Prawo rodzinne i nieletnich

15

 

 

15

2

Zo

4

Prawo socjalne

15

 

 

15

2

Zo

5

Praca socjalna z rodziną

45

   

45

4

E

6

Diagnostyka problemów społecznych

30

 

 

30

2

Zo

7

Wychowanie fizyczne

30

 

 

 

0,5

Zo

8

Przedmioty fakultatywne

30

 

 

30

3

Zo

9

Język obcy wraz z egzaminem certyfikującym

60

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

10

Praktyki zawodowe

120

 

 

 

4

Zo

 

Suma

 465

     

30,5

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

V semestr

 

Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwicz.

konw.

punkty ECTS

forma zal.

1

Gerontologia społeczna

30

15

15

 

2

E

2

Problematyka uzależnień – programy przeciwdziałania

30

 

 

30

2

Zo

3

Kliniczna praca socjalna

30

 

 

30

4

E

4

Socjoterapia

30

 

 

30

2

Zo

5

Rozwój społeczności lokalnej – projekt socjalny

45

 

 

45

4

E

6

Podstawy ekonomii społecznej

30

 30

30

 

3

Zo

7

Teoria poradnictwa

15

 

 

15

1

Zo

8

Nauka o organizacji i zarządzaniu

30

 

 

30

2

Zo

9

Praca socjalna w perspektywie międzynarodowej

30

 

 

30

2

Zo

10

Przedmioty fakultatywne

60

 

 

60

6

 

11

Seminarium licencjackie

30

 

 

30

2

 

 

Suma

 360

     

30

 

 

 


 

VI semestr

 

Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwicz.

konw.

punkty ECTS

forma zal.

1

Psychologia faz życia

30

15

15

 

3

E

2

Praca socjalna z grupą

30

 

 

30

3

E

3

Etos zawodowy pracowników socjalnych

30

 

 

30

3

E

4

Socjologia bezrobocia i marginalizacji społecznej

30

 

 

30

2

Zo

5

Problemy polityki rodzinnej

30

 

 

30

2

Zo

6

Problematyka przestępczości i niedostosowania społecznego – programy rozwiązywania i przeciwdziałania

30

 

 

30

2

Zo

7

Przedmioty fakultatywne

30

 

 

 

3

Zo

8

Seminarium licencjackie wraz z pracą licencjacką

30

 

 

30

2

Zo

 

 

 

 

 

10

 

 

Suma

240

     

30