Niestacjonarne zaoczne (program od X 2015)

I semestr

 

 

Lp Nazwa przedmiotu liczba godzin wykład ćwiczenia konwersatorium punkty ECTS forma zaliczenia
1 Teoria społeczeństwa i problemów społecznych 30 15 15   5 E
2 Psychologiczne koncepcje człowieka 30 15 15   3 E
3 Wstęp do nauki o państwie i prawie 30 15 15   4 E
4 Promocja i profilaktyka zdrowia  15     15 2 Zo
5 Podstawowe prawa i wolności człowieka 15 15     3 E
6 Wprowadzenie do problematyki służb społecznych  15 15     4 E
7 Systemy instytucji profilaktyczno-społecznych i resocjalizacyjnych 15     15 3 Zo
8 Ochrona własności intelektualnej         0,5 Z
9 BHP         0,5  
11 Język obcy 30   30   2 Zo
12 Zajęcia ogólnouniwersyteckie 15 15     3 Zo/E
    195       30  

 

 

 

II semestr

 

 

Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin wykład ćwiczenia konwersatorium punkty ECTS forma zaliczenia    
1 Psychologia faz życia 30 15 15   3 Zo    
2 Pedagogika społeczna 30 15 15   4 E    
3 Prawo krane 15 15     4 E    
4 Pedagogika resocjalizacyjna 30 15 15   5 E    
5 Socjologia wychowania 15 15     2 Zo    
  Warsztat integracyjno-animacyjny 15     15 1 Zo    
7 Technologia informacyjna 15   15   2 Zo    
9 Język obcy 30   30   2 Zo    
10 Przedmioty fakultatywne 15     15 3 E/Zo    
11 Zajęcia ogólnouniwersyteckie 15 15     3 Zo    
11 Zajęcia ogólnouniwersyteckie (za WF) 15 15     2 Zo   jeden fakultet za WF
  Suma 225       31      

 

 

 

III semestr

 

 

Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin wykład ćwiczenia konwersatorium punkty ECTS forma zaliczenia
1 Statystyka 30 15 15   3 Zo
2 Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii  25 15 10   4 E
3 Podstawy kryminologii 30 15 15   5 E
4 Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych 30 15 15   2 Zo
5 Język obcy 30   30   2 Zo
6 Zajęcia ogólnouniwersyteckie 15 15     3 Zo
    160       19  
  specjalizacje         11  
            30  

 

 

 

IV semestr

 

 

Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin wykład ćwiczenia konwersatorium punkty ECTS forma zaliczenia
1 Socjologia dewiacji i kontroli społecznej 30 15 15   4 E
2 Metody badań społecznych  30 15 15   5 E
3 Prawo rodzinne i nieletnich 15 15     2 Zo
5 Język obcy                                               wraz z egzaminem certyfikującym 30   30   2  
        2  
6 Przedmioty fakultatywne 15     15 3 E/Zo
            18  
  specjalizacje         12  
            30  

 

 

 

V semestr

 

 

Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin wykład ćwiczenia konwersatorium punkty ECTS forma zaliczenia
1 Polityka społeczna 15 10 5   3 E
2 Historia myśli społecznej 15     15 2 Zo
3 Dzieje kultur penalnych 20 10 10   4 E
4 Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne 15 10 5   2 E
5 Seminarium licencjackie wraz z pracą licencjacką 20   20   2 Zo
    85       13  
  specjalizacje         17  
            30  

 

 

 

VI semestr

 

 

Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin wykład ćwiczenia konwersatorium punkty ECTS forma zaliczenia
1 Psychologia społeczna 15 10 5   4 E
2 Przedmioty fakultatywne 15     15 3 E/Zo
3 Seminarium licencjackie wraz z pracą licencjacką 20   20   2 Zo
        10  
4 Praktyka zawodowa         4 Zo
    50       23  
  specjalizacje         8  
            31