• Specjalizacje

Specjalizacje

Specjalizacje do wyboru studenta:

Prawno-kryminologiczna
Polityki publiczne
Wychowanie resocjalizujące
Migracje i integracja międzykulturowa
Rewitalizacja i innowacje społeczne