Stacjonarne (program od X 2017)

Program studiów dla kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja I stopnia

 

Rok studiów: I  - studia stacjonarne

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych

30

 

 

30

 

 

 

60

5

E

Psychologiczne koncepcje człowieka

15

 

 

15

 

 

 

30

3

E

Wstęp do nauki o państwie i prawie

30

 

 

30

 

 

 

60

4

E

Promocja i profilaktyka zdrowia

 

15

 

 

 

 

 

15

2

Zo

Podstawowe prawa i wolności człowieka

30

 

 

 

 

 

 

30

3

E

Wprowadzenie do problematyki służb społecznych 

30

 

 

 

 

 

 

30

4

E

Systemy instytucji profilaktyczno-społecznych i resocjalizacyjnych

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zo

Psychologia społeczna

15

 

 

15

 

 

 

30

3

Zo

Pedagogika społeczna

30

 

 

30

 

 

 

60

4

E

Prawo karne

30

 

 

30

 

 

 

60

4

E

Pedagogika resocjalizacyjna

30

 

 

30

 

 

 

60

5

E

Socjologia wychowania

15

 

 

15

 

 

 

30

2

Zo

Warsztat integracyjno-animacyjny

 

 

 

 

 

15

 

15

1

Zo

MODUŁ fakultety

 

30

 

 

 

 

 

30

3

 

MODUŁ OGUN

- tym min 5*

 

 

 

 

 

 

 

60

7

Zo/E

Technologia informacyjna

 

 

 

30

 

 

 

30

2

Zo

WF

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Z

BHP

 

 

 

4

 

 

 

4

0,5

Z

POWI

4

 

 

 

 

 

 

4

0,5

Z

MODUŁ Języki obce

 

 

 

120

 

 

 

120

4

Zo

 

 

Rok studiów: I - z podziałem na semestry

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

1 semestr

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych

30

 

 

30

 

 

 

60

5

E

Psychologiczne koncepcje człowieka

15

 

 

15

 

 

 

30

3

E

Wstęp do nauki o państwie i prawie

30

 

 

30

 

 

 

60

4

E

Promocja i profilaktyka zdrowia

 

15

 

 

 

 

 

15

2

Zo

Podstawowe prawa i wolności człowieka

30

 

 

 

 

 

 

30

3

E

Wprowadzenie do problematyki służb społecznych 

30

 

 

 

 

 

 

30

4

E

Systemy instytucji profilaktyczno-społecznych i resocjalizacyjnych

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zo

BHP

 

 

 

4

 

 

 

4

0,5

Z

POWI

4

 

 

 

 

 

 

4

0,5

Z

MODUŁ Języki obce**

 

 

 

60

 

 

 

60

2

Zo

MODUŁ fakultety**

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zo/E

RAZEM

139

75

 

139

 

 

 

353

30

 

2 semestr

Psychologia społeczna

15

 

 

15

 

 

 

30

3

Zo

Pedagogika społeczna

30

 

 

30

 

 

 

60

4

E

Prawo karne

30

 

 

30

 

 

 

60

4

E

Pedagogika resocjalizacyjna

30

 

 

30

 

 

 

60

5

E

Socjologia wychowania

15

 

 

15

 

 

 

30

2

Zo

Warsztat integracyjno-animacyjny

 

 

 

 

 

15

 

15

1

Zo

MODUŁ OGUN

- w tym 3 ECTSy z obszaru nauk humanistycznych* (**)

60

 

 

 

 

 

 

60

7

Zo/E

Technologia informacyjna

 

 

 

30

 

 

 

30

2

Zo

WF

 

 

 

30

 

 

 

30

 

Z

MODUŁ Języki obce *

 

 

 

60

 

 

 

60

2

Zo

RAZEM

180

 

 

240

 

15

 

435

30

 

 

 

Rok studiów: II

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Statystyka

15

 

 

15

 

 

 

30

3

Zo

Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii

30

 

 

15

 

 

 

45

3

E

Podstawy kryminologii

30

 

 

30

 

 

 

60

5

E

Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych

15

 

 

15

 

 

 

30

2

Zo

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

30

 

 

30

 

 

 

60

4

E

Metody badań społecznych

30

 

 

30

 

 

 

60

5

E

Prawo rodzinne i nieletnich

15

 

 

15

 

 

 

30

2

Zo

MODUŁ Przedmioty fakultatywne

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zo

MODUŁ  I Specjalizacja Prawno-kryminologiczna

90

120

 

90

 

 

 

300

23

E/Zo

MODUŁ  II Specjalizacja Polityki publiczne

30

195

 

45

 

30

 

300

23

E/Zo

MODUŁ III Specjalizacja Wychowanie resocjalizujące

60

180

 

30

 

30

 

300

23

E/Zo

MODUŁ  IV Specjalizacja Migracje  i integracja międzykulturowa

120

30

 

120

 

 

 

300

23

E/Zo

MODUŁ  IV Specjalizacja Rewitalizacja i innowacja społeczna

120

120

 

 

 

30

 

270

23

E/Zo

MODUŁ Języki obce

Z egzaminem

 

 

 

120

 

 

 

120

4

2

Zo

WF

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Z

MODUŁ OGUN

 

 

 

 

 

 

 

30

4

Zo/E

 

Rok studiów: II – z podziałem na semestry

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

3 semestr

Statystyka

15

 

 

15

 

 

 

30

3

Zo

Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii

30

 

 

15

 

 

 

45

3

E

Podstawy kryminologii

30

 

 

30

 

 

 

60

5

E

Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych

15

 

 

15

 

 

 

30

2

Zo

MODUŁ  I Specjalizacja Prawno-kryminologiczna**

60

30

 

60

 

 

 

150

11

E/Zo

MODUŁ  II Specjalizacja Polityki publiczne**

 

90

 

30

 

30

 

150

11

E/Zo

MODUŁ III Specjalizacja Wychowanie resocjalizujące**

 

90

 

30

 

30

 

150

11

E/Zo

MODUŁ  IV Specjalizacja Migracje  i integracja międzykulturowa**

75

 

 

75

 

 

 

150

11

E/Zo

MODUŁ  IV Specjalizacja Rewitalizacja i innowacja społeczna**

60

30

 

 

 

30

 

120

11

E/Zo

MODUŁ Języki obcy**

 

 

 

60

 

 

 

60

2

Zo

WF

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Z

MODUŁ OGUN**

 

 

 

 

 

 

 

30

4

Zo/E

RAZEM ***

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

4 semestr

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

30

 

 

30

 

 

 

60

4

E

Metody badań społecznych

30

 

 

30

 

 

 

60

5

E

Prawo rodzinne i nieletnich

15

 

 

15

 

 

 

30

2

Zo

MODUŁ Przedmioty fakultatywne**

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zo

MODUŁ  I Specjalizacja Prawno-kryminologiczna**

30

90

 

30

 

 

 

150

12

E/Zo

MODUŁ  II Specjalizacja Polityki publiczne**

30

15

 

105

 

 

 

150

12

E/Zo

MODUŁ III Specjalizacja Wychowanie resocjalizujące**

30

90

 

 

 

30

 

150

12

E/Zo

MODUŁ  IV Specjalizacja Migracje  i integracja międzykulturowa**

45

60

 

45

 

 

 

150

12

E/Zo

MODUŁ  IV Specjalizacja Rewitalizacja i innowacja społeczna**

60

90

 

 

 

 

 

150

12

E/Zo

MODUŁ Języki obce**

Z egzaminem

 

 

 

60

 

 

 

60

2

2

Zo

RAZEM***

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

Rok studiów: III

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Polityka społeczna

15

 

 

15

 

 

 

30

2

Zo

Historia myśli społecznej

 

30

 

 

 

 

 

30

2

Zo

Dzieje kultur penalnych

30

 

 

30

 

 

 

60

4

E

Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne

30

 

 

 

 

 

 

30

3

E

Psychologia faz życia

15

 

 

15

 

 

 

30

3

E

WF

 

 

 

30

 

 

 

30

0

Z

MODUŁ Przedmioty fakultatywne

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zo

MODUŁ  I Specjalizacja
Prawno-kryminologiczna

90

120

 

90

 

 

 

300

25

E/Zo

MODUŁ  II Specjalizacja
Polityki publiczne

45

195

 

30

 

30

 

300

25

E/Zo

MODUŁ III Specjalizacja Wychowanie resocjalizujące

 

270

 

 

 

30

 

300

25

E/Zo

MODUŁ  IV Specjalizacja Migracje  i integracja międzykulturowa

135

30

 

135

 

 

 

300

25

E/Zo

MODUŁ  V Specjalizacja Rewitalizacja i innowacja społeczna

 

240

 

60

 

30

 

330

25

E/Zo

MODUŁ  Praktyki

 

 

 

 

 

 

60

60

4

Zo

MODUŁ seminaria
wraz z pracą licencjacką

 

 

60

 

 

 

 

60

14

Z

 

Rok studiów: III - z podziałem na semestry

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

5 semestr

Polityka społeczna

15

 

 

15

 

 

 

30

2

Zo

Historia myśli społecznej

 

30

 

 

 

 

 

30

2

Zo

Dzieje kultur penalnych

30

 

 

30

 

 

 

60

4

E

Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne

30

 

 

 

 

 

 

30

3

E

WF

 

 

 

30

 

 

 

30

0

Z

MODUŁ seminaria

wraz z pracą licencjacką**

 

 

60

 

 

 

 

60

2

Z

MODUŁ  I Specjalizacja
Prawno-kryminologiczna**

75

60

 

75

 

 

 

210

17

E/Zo

MODUŁ  II Specjalizacja
Polityki publiczne**

45

135

 

30

 

 

 

210

17

E/Zo

MODUŁ III Specjalizacja Wychowanie resocjalizujące**

 

210

 

 

 

 

 

210

17

E/Zo

MODUŁ  IV Specjalizacja Migracje  i integracja międzykulturowa**

105

 

 

105

 

 

 

210

17

E/Zo

MODUŁ  V Specjalizacja Rewitalizacja i innowacja społeczna**

 

240

 

 

 

 

 

240

17

E/Zo

RAZEM***

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

6 semestr

Psychologia faz życia

15

 

 

15

 

 

 

30

3

E

MODUŁ Przedmioty fakultatywne**

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zo

MODUŁ  I Specjalizacja
Prawno-kryminologiczna**

15

60

 

15

 

 

 

90

8

E/Zo

MODUŁ  II Specjalizacja
Polityki publiczne**

 

60

 

 

 

30

 

90

8

E/Zo

MODUŁ III Specjalizacja Wychowanie resocjalizujące**

 

90

 

 

 

 

 

90

8

E/Zo

MODUŁ  IV Specjalizacja Migracje  i integracja międzykulturowa**

30

30

 

30

 

 

 

90

8

E/Zo

MODUŁ  V Specjalizacja Rewitalizacja i innowacja społeczna**

 

 

 

60

 

30

 

90

8

E/Zo

MODUŁ  Praktyki **

 

 

 

 

 

 

60

60

4

Zo

MODUŁ seminaria **

wraz z pracą licencjacką

 

 

60

 

 

 

 

60

12

Z

RAZEM***

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

* Moduł OGUN – w tym 3 ECTSy z obszaru nauk humanistycznych. Zgodnie z Rozporządzenie MNiSWz dn. 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia §4.1” Program studiów dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określa: (…) 8) Liczbę punktów ECTS, która student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 pkt ECTS”, w związku z tym 3 ECTSy z Modułu OGUN student musi zrealizować z przedmiotów należących do obszaru nauk humanistycznych. Pozostały wymóg związany liczbą punktów niemniejszą niż 5 pkt ECTS spełniony jest w ramach programu studiów na tym kierunku, który w całości przynależy do obszaru nauk społecznych. 

 

** Moduły do wyboru studenta

 

*** Liczba godzin zarówno łącznie, jak i w poszczególnych formach dydaktycznych nie zostały zsumowane ze względu na zróżnicowanie form dydaktycznych w ramach modułów specjalizacyjnych.

 

Legenda:

W- wykład                           

K- konwersatorium            

S-seminarium                      

Ć –ćwiczenia                       

Wr –warsztaty                    

Pr- praktyki