Niestacjonarne zaoczne (program do IX 2012)

PROGRAM OBOWIĄZUJE STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA PRZED 1.10.2012

 

 

I rok studiów: łączna liczba godzin: 370, łączna liczba punktów ECTS: 60

II rok studiów: łączna liczba godzin: 200, łączna liczba punktów ECTS: 60

Razem: łączna liczba godzin: 570, łączna liczba punktów ECTS: 120

I rok studiów: łączna liczba godzin: 370, łączna liczba punktów ECTS: 60


I semestr

 

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Logika

15

15


2

Zo

Resocjalizacja i reintegracja społeczna

15

15


5

E

Profilaktyka społeczna

303

E

Teoria kary

10

10


5

E

Metody analizy statystycznej30

3

Zo

Teorie wychowania10

2

Zo

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

203

Zo

Przedmioty fakultatywne10

1

E/Zo

Seminarium magisterskie


20


6

Zo

Łączna liczba godzin: 200

Łączna liczba punktów ECTS: 30


II semestr

 

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Historia filozofii

15

15


3

E

Metodologia badań społecznych

15

15


5

E

Dynamika zmian społeczeństwa polskiego

103

Zo

Krajowe i europejskie prawo socjalne

103

Zo

Historia instytucji wychowawczych i penitencjarnych

103

Zo

Etyka służb społecznych

15

15


3

E

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

203

Zo

Przedmioty fakultatywne10

1

E/Zo

Seminarium magisterskie


20


6

Zo

Łączna liczba godzin: 170

Łączna liczba punktów ECTS: 30


II rok studiów: łączna liczba godzin: 200 , łączna liczba punktów ECTS: 60III semestr

 

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Przestępczość i polityka kryminalna

15

15


5

E

Człowiek i społeczeństwo30

3

E

Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce10

3

Zo

Psychologia resocjalizacyjna

15

15


3

Zo

Współczesne koncepcje konfliktu

103

E

Resocjalizacyjna pedagogika antropologicza10

3

E

Przedmioty fakultatywne20

2

E/Zo

Seminarium magisterskie


20


6

Zo

Łączna liczba godzin: 160

Łączna liczba punktów ECTS: 28


IV semestr

 

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Przedmioty fakultatywne20

2

E/Zo

Seminarium magisterskie


20


6

Zo

Praca magisterska
20


Praktyka dyplomowa 4 tyg.
4

Zo

Łączna liczba godzin: 40

Łączna liczba punktów ECTS: 32