Niestacjonarne zaoczne (program od X 2012)

PROGRAM OBOWIĄZUJE STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ STUDIA 1.10.2012

 

 

PLAN STUDIÓW  studia niestacjonarne zaoczne

w wymiarze 685 godzin 120 ECTSRamowy plan studiów

 

Przedmioty podstawowe:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Łączna

liczba

godzin

ECTS

 

1.

Resocjalizacja i reintegracja społeczna

30

5

E

2.

Przestępczość i polityka kryminalnej

30

5

E

3.

Teoria kary

25

4

E

4.

Metodologia badań społecznych

30

5

E

5.

Teorie wychowania

25

3

E

6.

Współczesne koncepcje konfliktu

15

3

Zo

7.

Historia filozofii

25

3

E

8.

Profilaktyka społeczna

25

3

Zo

9.

Człowiek i społeczeństwo

15

3

Zo

10.

Psychologia resocjalizacyjna

25

2

Zo

11.

Krajowe i europejskie prawo socjalne

20

3

Zo

12.

Historia instytucji wychowawczych i penitencjarnych

15

2

Zo

13.

Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego

20

3

Zo

15.

Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce

15

3

Zo

16.

Zarządzanie i komunikacja społeczna

25

3

Zo

17.

Etyka służb społecznych

25

3

Zo

18.

Metody analizy statystycznej

20

3

Zo

20.

Resocjalizacyjna pedagogika antropologiczna

15

3

Zo

21.

Zachowania problemowe – warsztat pracy z osobami   w sytuacji kryzysowej

20

2

Zo

22.

Seminarium magisterskie

80

16

Zo

23.

Przedmioty fakultatywne

135

18

Zo

24.

Moduł przedmiotów prowadzonych w języku obcym B2+

20

4

Zo

26.

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

30

6

 

27.

Praca magisterska

 

16

 

 

Łącznie

685

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapy studiów i wymagania etapowe

 

 

I etap: pierwszy rok studiów (semestr 1 i 2)

Wymagania etapowe: zaliczenie zajęć w wymiarze 400 godzin, uzyskanie 60 ETCS

 

I I etap: drugi rok studiów (semestr 3 i 4)

Wymagania etapowe: zaliczenie zajęć w wymiarze 285 godzin, uzyskanie 60 ETCS

 

Ukończenie studiów: zaliczenie I i II etapu studiów i uzyskaniu łącznie 120 ECTS,   przygotowaniu i złożeniu pracy dyplomowej oraz uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego

 

 

 

Szczegółowy plan studiów

 

 

1 semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Resocjalizacja i reintegracja społeczna

15

15

 

5

E

Profilaktyka społeczna

25

 

 

3

E

Teoria kary

15

10

 

4

E

Metody analizy statystycznej

 

 

20

3

Zo

Teorie wychowania

15

10

 

3

Zo

Zarządzanie               i komunikacja społeczna

15

10

 

3

Zo

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

15

 

 

3

Zo

Przedmioty fakultatywne

 

 

15

2

E/Zo

Seminarium magisterskie

 

20

 

4

Zo

Łączna liczba godzin: 200

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Historia filozofii

15

10

 

3

E

Metodologia badań społecznych

15

15

 

5

E

Dynamika zmian społeczeństwa polskiego

20

 

 

3

Zo

Krajowe i europejskie prawo socjalne

 

 

20

3

Zo

Historia instytucji wychowawczych i penitencjarnych

15

 

 

2

Zo

Etyka służb społecznych

15

10

 

3

E

Przedmioty fakultatywne

 

 

30

4   

E/Zo

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

15

 

 

3

Zo

Seminarium magisterskie

 

20

 

4

Zo

Łączna liczba godzin: 200

Łączna liczba punktów ECTS: 30  

 

 

 

3 semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Przestępczość i polityka kryminalna

20

10

 

5

E

Człowiek i społeczeństwo

 

 

15

3

E

Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce

 

 

15

2

Zo

Psychologia resocjalizacyjna

15

10

 

3

Zo

Zachowania problemowe

warsztat pracy z osobami             w sytuacji kryzysowej

20

 

 

2

Zo

Resocjalizacyjna pedagogika antropologiczna

 

15

 

3

E

Przedmioty fakultatywne

 

 

30

20 B+

4

4

E/Zo

Seminarium magisterskie

 

20

 

4

Zo

Łączna liczba godzin: 190

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

 

 

 

 

 

4 semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Współczesne koncepcje konfliktu

 

 

15

2

E

Przedmioty fakultatywne

 

 

60

8

E/Zo

Seminarium magisterskie

 

20

 

4

Zo

Praca magisterska

 

 

 

16

 

Łączna liczba godzin: 95          

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

 

Przedmioty fakultatywne prowadzone w języku angielskim zapewniające kompetencje językowa na poziomie B2+ :

1.      Culturally Integrated Studies of Models and Principles of Work of Probation Officers 

2.      Protection of Child in Criminal Law - Legal and Penological Analyses

3.      Institutions and Organizations

4.      Transitional justice in Poland and Central and Eastern Europe after 1989