Niestacjonarne zaoczne (program od X 2016)

1 semestr

         

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

punkty ECTS

forma zaliczenia

satorium

Resocjalizacja i reintegracja społeczna

15

15

 

5

E

Profilaktyka społeczna

20

 

 

3

E

Teoria kary

15

10

 

4

E

Metodologia badań społecznych

15

15

 

5

E

Zarządzanie i komunikacja społeczna

15

 

 

3

Zo

Przedmioty fakultatywne

 

 

15+15

6

E/Zo

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

 

 

 

0

 

Seminarium magisterskie wraz z pracą magisterską

 

20

 

4

Zo

       

30

 

 

 

2 semestr

         

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

punkty ECTS

forma zaliczenia

satorium

Historia filozofii

15

 

 

3

E

Metody analizy statystycznej

 

 

15

3

Zo

Historia instytucji wychowawczych i penitencjarnych

15

 

 

2

Zo

Dynamika zmian społeczeństwa polskiego

15

 

 

3

Zo

Krajowe i europejskie prawo socjalne

 

 

15

3

Zo

Teorie wychowania

15

 

 

3

Zo

Etyka służb społecznych

15

 

 

3

E

Przedmioty fakultatywne

 

 

 

0

E/Zo

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

 

 

 15+15

6

Zo

Seminarium magisterskie wraz z pracą magisterską

 

20

 

4

Zo

       

30

 

 

 

3 semestr

         

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

punkty ECTS

forma zaliczenia

satorium

Przestępczość i polityka kryminalna

15

10

 

5

E

Człowiek i społeczeństwo

 

 

15

3

E

Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce

 

 

15

3

Zo

Psychologia resocjalizacyjna

10

10

 

3

Zo

Zachowania problemowe warsztat pracy z osobami w sytuacji kryzysowej

20

 

 

3

Zo

Resocjalizacyjna pedagogika antropologiczna

15

 

 

3

E

Przedmioty fakultatywne

 

 

15+15

6

E/Zo

Przedmioty fakultatywne B2+

 

 

 

0

 

Seminarium magisterskie wraz z pracą magisterską

 

20

 

4

Zo

       

30

 

 

 4 semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

punkty ECTS

forma zaliczenia

satorium

Współczesne koncepcje konfliktu

 

 

15

3

E

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

 

 

 

0

Zo

Przedmioty fakultatywne B2+

 

 

15

4

E/Zo

Przedmioty fakultatywne

 

 

15

3

E/Zo

Seminarium magisterskie

 

20

 

4

Zo

wraz z pracą magisterską

 

 

 

16

 

       

30