Stacjonarne (program do IX 2012)

PROGRAM OBOWIĄZUJE STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA PRZED 1.10.2012

 

I rok studiów: łączna liczba godzin: 630, łączna liczba punktów ECTS: 60

II rok studiów: łączna liczba godzin: 390, łączna liczba punktów ECTS: 60

Razem: łączna liczba godzin: 1020, łączna liczba punktów ECTS: 120

I rok studiów: łączna liczba godzin: 630 , łączna liczba punktów ECTS: 60


I semestr

 

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Logika

15

15


2

Zo

Resocjalizacja i reintegracja społeczna

30

30


5

E

Profilaktyka społeczna

303

E

Teoria kary

30

30


5

E

Metody analizy statystycznej30

3

Zo

Teorie wychowania

15

15


2

Zo

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

303

Zo

Przedmioty fakultatywne30

1

E/Zo

Seminarium magisterskie


30


6

Zo

Łączna liczba godzin: 330

Łączna liczba punktów ECTS: 30


II semestr

 

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Historia filozofii

15

15


3

E

Metodologia badań społecznych

30

30


5

E

Dynamika zmian społeczeństwa polskiego

303

Zo

Krajowe i europejskie prawo socjalne

303

Zo

Historia instytucji wychowawczych i penitencjarnych

303

Zo

Etyka służb społecznych

15

15


3

E

Przedmioty fakultatywne30

1

E/Zo

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

303

Zo

Seminarium magisterskie


30


6

Zo

Łączna liczba godzin: 300

Łączna liczba punktów ECTS: 30


II rok studiów: łączna liczba godzin: 390 , łączna liczba punktów ECTS: 60III semestr

 

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Przestępczość i polityka kryminalna

30

30


5

E

Człowiek i społeczeństwo30

3

E

Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce30

3

Zo

Psychologia resocjalizacyjna

15

15


3

Zo

Współczesne koncepcje konfliktu

303

Zo

Resocjalizacyjna pedagogika antropologicza

15

15


3

E

Przedmioty fakultatywne60

2

E/Zo

Seminarium magisterskie


30


6

Zo

Łączna liczba godzin: 300

Łączna liczba punktów ECTS: 28


IV semestr

 

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Przedmioty fakultatywne60

2

E/Zo

Seminarium magisterskie


30


6

Zo

Praca magisterska
20


Praktyka dyplomowa 4 tyg.
4

Zo

Łączna liczba godzin: 90

Łączna liczba punktów ECTS: 32