Stacjonarne (program od X 2016)

 

 

1 semestr          
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwer- punkty ECTS forma zaliczenia
satorium
Resocjalizacja i reintegracja społeczna 30 30   5 E
Profilaktyka społeczna 30     3 E
Teoria kary 30 30   4 E
Metodologia badań społecznych 30 30   5 E
Zarządzanie i komunikacja społeczna 15 15   3 Zo
Przedmioty ogónouniwersyteckie       0 E/Zo
Przedmioty fakultatywne       6  
Seminarium magisterskie                               wraz z pracą magisterską   30   4 Zo
        30  

 

 

 

 

 

2 semestr          
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwer- punkty ECTS forma zaliczenia
satorium
Historia filozofii 15 15   3 E
Metody analizy statystycznej     30 3 Zo
Dynamika zmian społeczeństwa polskiego 30     3 Zo
Krajowe i europejskie prawo socjalne     30 3 Zo
Teorie wychowania 15 15   3 Zo
Historia instytucji wychowawczych i penitencjarnych 30     2 Zo
Etyka służb społecznych 15 15   3 E
Przedmioty ogónouniwersyteckie       6 E/Zo
Przedmioty fakultatywne       0 E/Zo
Seminarium magisterskie                               wraz z pracą magisterską   30   4 Zo
        30  

 

 

 

 

3 semestr          
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwer- punkty ECTS forma zaliczenia
satorium
Przestępczość i polityka kryminalna 30 30   5 E
Człowiek i społeczeństwo     30 3 E
Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce     30 3 Zo
Psychologia resocjalizacyjna 15 15   3 Zo
Zachowania problemowe 30     3 Zo
warsztat pracy z osobami w sytuacji kryzysowej
Resocjalizacyjna pedagogika antropologicza   30   3 E
Przedmioty ogónouniwersyteckie       0 E/Zo
Przedmioty fakultatywne     60 6 E/Zo
Przedmioty fakultatywne B2+       0  
Seminarium magisterskie   30   4 Zo
        30  

 

 

 

 

4 semestr          
Nazwa przedmiotu wykład ćwiczenia konwer- punkty ECTS forma zaliczenia
satorium
Współczesne koncepcje konfliktu   30   3 Zo
Przedmioty fakultatywne     30 3 E/Zo
Przedmioty fakultatywne B2+     30 4  
Zajęcia ogólnouniwersyteckie       0  
Seminarium magisterskie   30   4 Zo
wraz z pracą magisterską       16  
        30