Stacjonarne i wieczorowe (program od X 2012)

PROGRAM OBOWIĄZUJE STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ STUDIA 1.10.2012

 

 

 

PLAN STUDIÓW  studia stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe w wymiarze 1200 godzin 120 ECTS


Przedmiotami podstawowymi, które zapewniają efekty kształcenia na kierunku są przedmioty wymienione poniżej na pozycjach 1-24 o łącznej wartości punktów 96 ECTS.

Przedmioty zaznaczone żółtym kolorem są przedmiotami do wybory studenta: 40 ECTS.

Ramowy plan studiów

 

Przedmioty podstawowe:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Łączna

liczba

godzin

ECTS

 

1.

Resocjalizacja i reintegracja społeczna

60

5

E

2.

Przestępczość i polityka kryminalna

60

5

E

3.

Teoria kary

60

4

E

4.

Metodologia badań społecznych

60

5

E

5.

Teorie wychowania

30

3

E

6.

Współczesne koncepcje konfliktu

30

2

Zo

7.

Historia filozofii

30

3

E

8.

Profilaktyka społeczna

30

3

Zo

9.

Człowiek i społeczeństwo

30

3

Zo

10.

Psychologia resocjalizacyjna

30

3

Zo

11.

Krajowe i europejskie prawo socjalne

30

3

Zo

13.

Historia instytucji wychowawczych i penitencjarnych

30

2

Zo

14.

Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego

30

3

Zo

15.

Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce

30

2

Zo

16.

Zarządzanie i komunikacja społeczna

30

3

Zo

17.

Etyka służb społecznych

30

3

Zo

18.

Metody analizy statystycznej

30

3

Zo

20.

Resocjalizacyjna pedagogika antropologiczna

30

3

Zo

21.

Zachowania problemowe - warsztat pracy z osobami   w sytuacji kryzysowej

30

2

Zo

22.

Seminarium magisterskie

120

16

Zo

23.

Przedmioty fakultatywne

210

14

Zo

24.

Moduł przedmiotów prowadzonych w języku obcym B2+

30

4

Zo

25.

Praktyka dyplomowa

90

4

 

26.

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

60

6

 

27.

Praca magisterska

 

16

 

 

Łącznie

1200

120

 

 

 

 

Etapy studiów i wymagania etapowe

 

I etap: pierwszy rok studiów (semestr 1 i 2)

Wymagania etapowe: zaliczenie zajęć w wymiarze 660godzin, uzyskanie 60 ETCS

 

I I etap: drugi rok studiów (semestr 3 i 4)

Wymagania etapowe: zaliczenie zajęć w wymiarze 540godzin, w tym zaliczenie 90 godzin praktyki dyplomowej, uzyskanie 60 ETCS

 

Ukończenie studiów: zaliczenie I i II etapu studiów i uzyskaniu łącznie 120 ECTS,   przygotowaniu i złożeniu pracy dyplomowej oraz uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego

 

 

Szczegółowy plan studiów

 

 

1 semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Resocjalizacja i reintegracja społeczna

30

30

 

5

E

Profilaktyka społeczna

30

 

 

3

E

Teoria kary

30

30

 

4

E

Metody analizy statystycznej

 

 

30

3

Zo

Teorie wychowania

15

15

 

3

Zo

Zarządzanie                         i komunikacja społeczna

15

15

 

3

Zo

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

30

 

 

3

Zo

Przedmioty fakultatywne

 

 

30

2

E/Zo

Seminarium magisterskie

 

30

 

4

Zo

Łączna liczba godzin: 330

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Historia filozofii

15

15

 

3

E

Metodologia badań społecznych

30

30

 

5

E

Dynamika zmian społeczeństwa polskiego

30

 

 

3

Zo

Krajowe i europejskie prawo socjalne

 

 

30

3

Zo

Historia instytucji wychowawczych i penitencjarnych

30

 

 

2

Zo

Etyka służb społecznych

15

15

 

3

E

Przedmioty fakultatywne

 

 

60

lub 30 i

30 B+

4

  

6*

E/Zo

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

30

 

 

3

Zo

Seminarium magisterskie

 

30

 

4

Zo

Łączna liczba godzin: 330

Łączna liczba punktów ECTS: 30   W przypadku wyboru B2+: 32

                                                   *przeniesienie 2 ECTS na 3 semestr studiów

 

3 semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Przestępczość i polityka kryminalna

30

30

 

5

E

Człowiek i społeczeństwo

 

 

30

3

E

Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce

 

 

30

2

Zo

Psychologia resocjalizacyjna

15

15

 

3

Zo

Zachowania problemowe

warsztat pracy z osobami             w sytuacji kryzysowej

30

 

 

2

Zo

Resocjalizacyjna pedagogika antropologicza

 

30

 

3

E

Przedmioty fakultatywne

 

 

90

lub 60 i 30 B+

6

 

8*

E/Zo

Seminarium magisterskie

 

30

 

4

Zo

Łączna liczba godzin: 330

Łączna liczba punktów ECTS: 30

*w przypadku zaliczenia przedmiotu B2+ w 2 semestrze student w 3 semestrze wybiera trzy  przedmioty fakultatywne (6 ECTS), a nie dwa (4 ECTS)

 

 

4 semestr

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Współczesne koncepcje konfliktu

 

30

 

2

Zo

Przedmioty fakultatywne

 

 

60

4

E/Zo

Seminarium magisterskie

 

30

 

4

Zo

Praca magisterska

 

 

 

16

 

Praktyka dyplomowa

90 godzin

 

 

 

4

 

Łączna liczba godzin: 210

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

 

 

 

Przedmioty fakultatywne prowadzone w języku angielskim zapewniające kompetencje językowa na poziomie B2+ :

1.      Culturally Integrated Studies of Models and Principles of Work of Probation Officers 

2.      Protection of Child in Criminal Law - Legal and Penological Analyses

3.      Institutions and Organizations

4.      Transitional justice in Poland and Central and Eastern Europe after 1989