Studia I i II stopnia >> Zasady odbywania praktyk w IPSiR >> Studia II stopnia - profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia II stopnia - profilaktyka społeczna i resocjalizacja

W programie studiów II stopnia nie ma praktyk zawodowych.