Załączniki

Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich - wejście

Sprawozdanie z przebiegu praktyki - wejście

Zaświadczenie o odbyciu praktyki - wejście

Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia - wejście

Poświadczenie o zatrudnieniu opiekuna praktyki pedagogicznej - wejście

Krajowe ramy kwalifikacyjne – praktyka pedagogiczna - wejście